PATRON FUNDACJI Doktor Piotr Janaszek (1947 -1998) już w latach 70-tych wyciągał osoby z niepełnosprawnością z domów, by leczyć ich ciało i duszę i uczyć szczęśliwego życia.

Lekarz, specjalista ortopedii i rehabilitacji urodził się w Poznaniu w rodzinie kultywującej etos pracy organicznej. Uczeń światowej sławy lekarza, profesora Wiktora Degi, twórcy idei rehabilitacji globalnej. Podczas studiów na Akademii Medycznej w Poznaniu (1965-1971) współtworzył Drużynę „Nieprzetartego Szlaku” przy Klinice Ortopedycznej w Poznaniu, wprowadzając metodykę harcerską do programu rehabilitacji.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym (później Wojewódzkim) w Koninie. Stworzył tam bardzo ciepły i przyjazny Oddział Rehabilitacji Dziecięcej (pierwszy w Polsce w szpitalu wojewódzkim), Poradnię Zaopatrzenia Ortopedycznego, Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (od 1993 roku był prezesem Zarządu Głównego TWK) i jeden z pierwszych w Polsce Warsztat Terapii Zajęciowej . Od 1981 roku organizował w Koninie Ogólnopolskie Przeglądy Filmów „Żyją wśród nas”, poświęcone problemom osób niepełnosprawnych, nowatorską imprezę, którą zainteresował szerokie grono osób – przyjaciół niepełnosprawnych.

Doktor Piotr Janaszek był przede wszystkim twórcą nowatorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mielnicy nad Gopłem, którego głównym celem była integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. W 1989 roku stworzył w Koninie Fundację Mielnica z filią w Nowym Jorku. Od początku wiele się tu działo – powstały dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ w Koninie był jednym z pierwszych w Polsce; WTZ w Mielnicy powstał kilka lat później), Zakład Pracy Chronionej, Przychodnia Rehabilitacyjna, Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Spartakus”, Ośrodek Kształcenia Instruktorów Terapii Zajęciowej, Redakcja Kwartalnika „Warsztat Terapii Zajęciowej”, Redakcja” Wiadomości Mielnickich”, Hostel dla Matki z Dzieckiem Niepełnosprawnym. W Koninie organizował też pierwsze Ogólnopolskie Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych „Abilimpiada”.

Piotr Janaszek miał wielu przyjaciół na całym świecie. Dzięki kontaktom zagranicznym udało Mu się organizować pobyty osób niepełnosprawnych w Szwecji, Holandii, Czechach, Francji, Niemczech. Przebywając w Stanach Zjednoczonych zorganizował pierwszy przyjazd grupy niepełnosprawnej młodzieży do Nowego Jorku w roku 1990. Pobyt tej grupy i jeszcze dwóch następnych w 1991 i 1992 roku doszły do skutku dzięki współpracy i wsparciu wielu przyjaciół z Nowego Jorku.

W 1998 roku, roku, w którym zginął Doktor obchodziliśmy okrągłe rocznice – 20-lecie organizowania obozów rehabilitacyjnych w Mielnicy, 10-lecie powstania Fundacji „Mielnica” i 5-lecie rozpoczęcia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica w Koninie …

Piotr Janaszek zawsze bardzo wysoko stawiał sobie poprzeczkę. Jego najważniejszym celem w życiu była pomoc potrzebującym.

Był przy tym Człowiekiem niezwykle skromnym. Nigdy nie chwalił się odznaczeniami i wyróżnieniami, które otrzymywał, chował je głęboko na dno szuflady… Wiadomo jednak, że najważniejszym dla Niego odznaczeniem był Medal im. Karola Marcinkowskiego przyznany w 1984 roku przez Akademię Medyczną w Poznaniu, której był absolwentem, nagroda im. Hanny Dworakowskiej Serce na Dłoni (1988r.).

W lipcu 1998 r. otrzymał od swoich najmłodszych pacjentów najwyższe wyróżnienie – Order Uśmiechu. W grudniu tego samego roku zginął w wypadku samochodowym. Miał 51 lat. Zostawił nam miłość do ludzi, wrażliwość na potrzeby innych i misję, którą od 2004 roku wypełniamy w Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ: Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w realizacji celów i szczęśliwym życiu!

<< poprzedni  –  następny >>

DOSTĘPNOŚĆ