Dialog z interesariuszami

Przygotowując nasz drugi Raport Oddziaływania Społecznego wykorzystaliśmy komunikację dwustronną i za pomocą ankiety zapytaliśmy naszych interesariuszy o tematy i kwestie, które powinniśmy w nim zawrzeć oraz w jakiej formie powinny one zostać przedstawione.

100% badanych zadeklarowało, że w raporcie chciałoby zobaczyć efekty prowadzonych programów, a także ich liczbę oraz liczbę beneficjentów. Wśród informacji, które interesariusze wymieniali jako najciekawsze dla siebie najczęściej pojawiały się: efekty pracy Fundacji, struktura kosztów i wydatków oraz wyniki finansowe przeprowadzonych kampanii fundraisingowych.

66,7% badanych preferuje skrót raportu w postaci krótkiej broszury, a pełną wersję w formie elektronicznej.

91,7% interesariuszy chciałoby dowiedzieć się  o naszym raporcie drogą mailową.

W ankiecie poprosiliśmy również o kilka słów komentarza odnośnie naszego pierwszego Raportu. Oto kilka wybranych wypowiedzi:

Bardzo dobrze, że w raporcie zostało umieszczonych dużo zdjęć z działań Fundacji. Podoba mi się rozdział Podaj Dalej, a cele ONZ – pokazujecie Waszą Fundację w szerszym kontekście. Dobry pomysł, aby opisać sytuację niepełnosprawnych w Polsce, zarysować problem. Brakowało mi skróconej wersji raportu dla tych, którzy nie mają czasu/ nie chcą przechodzić przez cały raport, a więc informacji dotyczącej: finansów, zrealizowanych projektów, liczby beneficjentów.

Eksperyment z rękawicą był zaskakujący. *

Poprzedni raport mi się podoba pod względem zawartości i formy. Jedynie sugerowałabym skrócenie go i dała kilka zdań wprowadzenia do indeksu GRI.

Bardzo dużo ciekawie zebranego materiału – brawo!

Poziom merytoryczny raportu wysoki, jak na debiut.

Nasz poprzedni raport był pierwszym i miał charakter otwierający, dlatego w wielu przypadkach sięgaliśmy głębiej w przeszłość, by pokazać rozwój organizacji i efekty działań na przestrzeni lat.

Informacje, które zawarliśmy w raporcie odnoszą się również do międzynarodowych wytycznych raportowania GRI G4 w podstawowej wersji Core oraz suplementu przygotowanego dla organizacji pozarządowych.

Jesteśmy przekonani, że mierzenie wpływu społecznego ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla organizacji pozarządowych, które rozwiązują ważne problemy społeczne. Jesteśmy w stanie efektywnie pomagać tylko wówczas, gdy znamy potrzeby, ograniczenia, możliwości, ale też marzenia naszych Podopiecznych! Dlatego właśnie blisko 30% naszych pracowników to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które z własnego doświadczenia wyciągają wnioski, aby tworzyć projekty „szyte na miarę” pod konkretne potrzeby innych niepełnosprawnych. Od początku istnienia Fundacji pracujemy nie tylko DLA, ale WSPÓLNIE Z osobami z niepełnosprawnością. Z uwagą monitorujemy postępy pracy każdego Podopiecznego, aby w odpowiednim momencie wprowadzać zmiany, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jako pierwsza organizacja w Wielkopolsce, do grona wolontariuszy włączaliśmy osoby z niepełnosprawnością. Dzisiaj jest to już spora grupa ludzi, którzy otrzymali w Fundacji niezbędną pomoc i przeszli na kolejny „poziom” –pomagają innym.

 

* Do naszego pierwszego Raportu dołączaliśmy rękawicę kuchenną wraz z zaproszeniem do udziału w doświadczeniu. Prosiliśmy o założenie rękawicy i napisanie do nas e-maila. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, jak trudno jest pracować na komputerze, gdy dłonie są bezwładne po wypadku. W odpowiedzi na maile odsyłaliśmy krótki film, w którym Maciej pokazuje jak posługuje się klawiaturą komputera mimo bezwładnych rąk.

<< poprzedni  –  następny >>

DOSTĘPNOŚĆ