Zrównoważone miasta

Dostosowywanie, przerabianie i projektowanie rozwiązań, które będą dostępne dla wszystkich, nie tylko osób niepełnosprawnych leży w naszym wspólnym interesie. Jako społeczeństwo wszyscy się starzejemy i nigdy nie wiadomo, z jakich udogodnień przyjdzie nam korzystać w przyszłości.
Maciej Wiatrowski, specjalista ds. innowacji

Od początku istnienia Fundacji współpracujemy z Samorządem Miasta Konina. Wiele udało nam się wspólnie wypracować w obszarze likwidacji barier i włączania osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa.

W 2017 r. przeprowadziliśmy 48 audytów budynków pod kątem ich dostępności w Koninie. Raport zawiera  wskazówki, co należy zrobić, aby lokale zostały zakwalifikowane jako dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.  29 obiektów zostało zakwalifikowanych jako dostępne.

Zabraliśmy radnych i urzędników Konina na spacer. Poruszali się na wózkach inwalidzkich, by z tej perspektywy ocenić dostępność miasta. Wzięliśmy udział w 12 spotkaniach z różnymi grupami interesariuszy w celu poprawy dostępności Konina (m.in. oficer dostępności, radni miasta, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zakład Komunikacji).

Podopieczni Fundacji z niepełnosprawnością ruchową uczą się pokonywać bariery i korzystać z komunikacji miejskiej w Koninie. Wszyscy uczestnicy Akademii Życia przechodzą specjalne treningi poruszania się i orientacji w terenie, a także wsiadania, wysiadania i podróżowania autobusem. Dzięki temu większość z nich nie boi się już podróżować samodzielnie, a w razie potrzeby wie, jak poprosić o pomoc.

<< poprzedni  –  następny >>

DOSTĘPNOŚĆ