Zasady i inicjatywy zewnętrzne popierane przez Fundację PODAJ DALEJ

  1. Najwyższą wartość stanowi dla nas niezależność i samodzielność osób z niepełnosprawnością.
  2. Kierujemy się zasadą włączania – pracujemy WSPÓLNIE Z niepełnosprawnymi a nie ZA nich/DLA nich.
  3. Tworzymy atmosferę i kulturę organizacyjną, która zapewnia szacunek dla różnorodności.
  4. Promujemy dobre praktyki i dzielimy się wiedzą, aby zapewnić wzrost jakości życia osób z niepełnosprawnością.
  5. Zmniejszamy nierówności społeczne, w szczególności te dotyczące osób z niepełnosprawnością.
  6. Walczymy z dyskryminacją na rynku pracy.
  7. Promujemy uczenie się przez całe życie.
  8. Promujemy ideę miast bez barier, by miasta i osiedla były bezpiecznymi, przyjaznymi i zrównoważonymi miejscami.
  9. Podejmujemy działania zwiększające świadomość na temat niepełnosprawności, a także ostrzegamy przed nieprzemyślanymi zachowaniami, które mogą skutkować niepełnosprawnością.
  10. Zakładamy stały rozwój i nie boimy się wyzwań!

<< poprzedni  –  następny >>

DOSTĘPNOŚĆ