Profil Raportu

Raport Oddziaływania Społecznego Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ to druga tego typu publikacja w historii organizacji. Raport obejmuje dane za rok kalendarzowy 2017. Został sporządzony w formacie elektronicznym i umieszczony na stronie internetowej http://raport.podajdalej.org.pl. Jego skrót wydaliśmy w wersji drukowanej. Raport nie został poddany wewnętrznej weryfikacji.

Gdyby mieli Państwo pytania, czy sugestie związane z niniejszym raportem, zapraszamy do kontaktu z Zuzanną Janaszek – Maciaszek, Prezes Zarządu Fundacji PODAJ DALEJ, e-mail: zuzanna.janaszek@podajdalej.org.pl

<< poprzedni  –  następny >>

DOSTĘPNOŚĆ