Koniec z ubóstwem

W zależności od przyjętego kryterium niepełnosprawności biologicznej (a ściślej poziomu ograniczeń) populacja osób niepełnosprawnych w Polsce może liczyć od 4,9 mln osób do 7,7 mln osób.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wskazują, że w 2017 roku w porównaniu z rokiem poprzednim współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 2,1 pkt. proc. i uplasował się na poziomie 28,9%. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 26,3%. Dodatkowo w roku 2017 ponownie zanotowano obniżenie poziomu stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym do nienotowanego dotychczas poziomu – 9,3%. Tym samym stopa bezrobocia obniżyła się o 2,3 pkt. proc. w stosunku do roku 2016. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych nadal znacząco odbiega od aktywności zawodowej osób sprawnych. W 2017 r. współczynnik aktywności zawodowej osób sprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 79,8%, wskaźnik zatrudnienia 75,9% a stopa bezrobocia 4,9%. Różnica między wskaźnikiem zatrudnienia osób sprawnych a niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniosła 49,6 pkt proc. a między stopą bezrobocia tych dwóch grup – 4,4 pkt proc. (źródło: niepełnosprawni.gov.pl)

Niepełnosprawność nie może oznaczać ubóstwa, dlatego naszym głównym celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do niezależnego życia bez względu na ich wiek, rodzaj, czy stopień niepełnosprawności.

W przedszkolu miały trudny czas. – Mała Iga mówiła, że mnie nienawidzi, że ją urodziłam, a ona nie może chodzić jak inne dzieci – wspomina Lidka. Tłumaczyła Igusi, że jest dużo dzieci na świecie, które są niepełnosprawne, ale to nie wystarczyło. Zaczęła więc szukać miejsca, gdzie Iga mogłaby spotkać inne dzieci i zobaczyć, że nie jest sama.

Tak trafiły do Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie. Tutaj Iga uczyła się tańczyć. Tu spełniło się jej marzenie i zaczęła grać w koszykówkę. Trenowała nawet z Marcinem Gortatem! Igusia ćwiczy też z Markiem fizjoterapeutą, aby troszkę urosnąć i lepiej oddychać. Nie wykonuje ćwiczeń usprawniających nóżki, w których są liczne skostnienia po złamaniach.

Z dziećmi pracujemy przez zabawę, zarażamy miłością do sportu, bo poza ruchem to świetna nauka dyscypliny, współpracy i rozwiązywania konfliktów, którą z boiska można przenieść do życia!

W 2017r. roku pod stałą opieką Fundacji było 42 dzieci. Każdy realizował swój własny plan. Logopeda, pedagog specjalny i psycholog pracowali indywidualnie z dziećmi przez 788 godzin. Z fizjoterapeutą mali pacjenci ćwiczyli 644 godziny. Zorganizowaliśmy ponad 1200 godzin grupowych zajęć sportowo – rehabilitacyjnych (w tym koszykówka na wózkach i basen). Nasi asystenci spędzili z dziećmi 1213 godzin, z czego większość w ich domach, bo tutaj najlepiej zacząć naukę samodzielności. 25 dzieci niepełnosprawnych z całej Polski spędziło wspaniały czas na  koloniach dla Małych Odkrywców, a 12 najmłodszych koszykarzy było na prawdziwym zgrupowaniu sportowym. Tutaj świetnie się bawili i rozwijali, a także uczyli samodzielności.

W 2017 r. w Fundacji udzielono 450 bezpłatnych porad prawnych, które dotyczyły spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego i prawa pracy. Z porad korzystają Podopieczni Fundacji oraz osoby z zewnątrz, często są to ludzie ubodzy, niezaradni życiowo.

Współpraca z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJDALEJ to nie tylko ogromna inspiracja, ale również radość ze wspierania ludzi, którzy z pełnym zaangażowaniem pomagają osobom niepełnosprawnym odzyskać wiarę w swoje możliwości. Podopieczni Fundacji to często osoby po wypadkach, które np. w programie Akademii Życia uczą się powrotu do niezależności, otrzymując specjalistyczne wsparcie oraz indywidualną ścieżkę rozwoju. Fundacja aktywizuje dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnością oferując szansę do nauki, pracy oraz rozwijania pasji artystycznych i sportowych. Osoby odpowiedzialne za działalność Fundacji zarażają swoim entuzjazmem i z ogromną determinacją rozwijają skalę działalności. Dzięki ich wizji coraz więcej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin otrzymuje szansę na nowe życie.
Magdalena Śniegocka, Investment Director, CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

<< poprzedni  –  następny >>

DOSTĘPNOŚĆ