Dobra praca

Motorem każdej idei są ludzie. Najwyższą wartość stanowi dla nas niezależność i samodzielność, a w pracy kierujemy się zasadą Z niepełnosprawnymi, a nie ZA nich/ DLA nich.

Miejsca naszej pracy, czyli siedziba Fundacji oraz mieszkania treningowe (Akademia Życia) są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W 2017 roku Fundacja zatrudniała 25 osób (18 kobiet i 7 mężczyzn), w tym 7 ze znacznym stopniem  niepełnosprawności (3 kobiety i 4 mężczyzn).

Realizujemy trudną i wymagającą pracę. Zachęcamy pracowników i wolontariuszy do podwyższania kwalifikacji chcąc zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług.

W 2017 roku suma godzin szkoleniowych dla pracowników Fundacji wyniosła ponad 1000 godz.  co daje 40 godzin szkoleniowych na pracownika w roku.

W 2017 roku dla naszych pracowników przeprowadziliśmy blisko 200 godzin szkoleń, podczas których poznali aspekty i procedury opieki i pracy z osobą niepełnosprawną, np. opatrywanie odleżyn, cewnikowanie, asystowanie osobie z niepełnosprawnością, pierwsza pomoc przedmedyczna.

27 osób  z grona pracowników i współpracowników Fundacji wzięło udział w dwóch warsztatach (Strategia rozwoju Fundacji oraz Twórcza praca w obszarze przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu) – łącznie 16 godzin. 7 osób wzięło udział w warsztatach dramy stosowanej, choreoterapii i plastykoterapii (każdy warsztat 24 godz.), 1 osoba teatroterapia56 godz. Braliśmy też udział w szkoleniu Profesjonalizacja działalności podmiotów ekonomii społecznej poprzez doskonalenie pracy asystentów osób z niepełnosprawnościami – 16 godz. Pracownicy poszerzali też wiedzę z zakresu fundraisingu, m.in. w formie coachingu 50 godz., podczas warsztatów (16 godz.) oraz szkoleń online (blisko 130 godz.). Braliśmy też udział w PROMENGO -programie edukacyjnym dla osób zarządzających NGO–  280 godz. (w tym 140 on-line). Zostaliśmy zakwalifikowani do VI edycji programu PSIK Social Business Accelerator, w którym wsparcia kompetencyjnego udzielają profesjonaliści związani z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych. Wsparcie w formie coachingu dla osób zarządzających Fundacją – 12 godz. oraz warsztat – 8 godz. Jeden pracownik ukończył kurs na wychowawcę wypoczynku – 36 godz. Nasi pracownicy wzięli też udział w szkoleniach dla instruktorów sportów osób niepełnosprawnych Trenerów Koszykówki na Wózkach 1 stopień – 24 godz. i 2 stopień – 24 godz. Dział księgowości również brał udział w wielu szkoleniach – łącznie 71 godz.  m.in. Rozliczanie projektów PFRON; prawidłowe udzielanie zamówień oraz rozliczanie projektów w ramach Osi Priorytetowych 6, 7 i 8 WRPO 2014+; EFS rozliczanie i realizacja projektów; Rozliczanie wniosków o płatność WRPO; zmiany w CIT, PIT oraz Ordynacja podatkowa w roku 2017, Szkolenie z obsługi ICF.

Reprezentowaliśmy Fundację podczas 15 konferencji i seminariów.

<< poprzedni  –  następny >>

DOSTĘPNOŚĆ